Wakacje w Klubie

Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.30.

Tygodniowy koszt zajęć: 350 zł

Cena uwzględnia drugie śniadanie (x5), obiad (x4), wycieczki (x2) oraz materiały do zajęć.

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia:
mBank nr 30 1140 2004 0000 3602 8068 1542

Brak wpłaty we wskazanym terminie spowoduje wykreślenie z listy uczestników.

Zapisy zostały wstrzymane