Łączymy pokolenia

Zaczynamy zapisy na dyżur wakacyjny!

Klub dla Dzieci

Nauka, Zabawa, Pasja

Od 2012 roku organizujemy różnego rodzaju warsztaty i zajęcia dla dzieci. Stworzyliśmy miejsce, w którym dzieci mogą spędzać czas po lekcjach i w czasie ferii zimowych i wakacji. Miejsce w którym organizujemy także zajęcia i spotkania tematyczne w zakresie profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, relacji społecznych, rówieśniczych i rodzinnych. Różnie bywało, ale my nadal mamy zapał i chęci by działać dalej!

Nasza oferta:

Klub dla Seniorów

Nowodworski Uniwersytet Trzeciego Wieku

„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”

Koszyk na zakupy